Traning and Education

Сертификациона шема и класи

EHEDG пoнуди два главни типа за сертификација на опрема:

  • Тип EL за опрема што се чисти со течности

  • Тип ED за опрема што се чисти само со суво чистење

Критериумите за сертификација вклучуваат преглед на дизајнот според водичите на EHEDG, како и тестирање според тест методите на EHEDG (каде е соодветно).

Преглед на сертификацијата на EHEDG според типови и класи

Секој од сертификационите ТИПОВИ има поткатегории (класи), како што е прикажано подолу:


ТИП EL - Опрема што се чисти со течности

EL Класа I
Затворена опрема, со влажно чистење во место (CIP) без расклопување

EL Класа I AUX
Отворена опрема, со влажно чистење без расклопување

EL Класа II
Затворена и отворена опрема која за влажно чистење мора да се расклопи

EL Асептична класа I
Затворена опрема, со чистење во место (CIP) без расклопување, способна да се стерилизира со пареа и непропустлива за бактерии

EL Асептична класа II
Затворена опрема, која за влажно чистење мора да се расклопи, способна да се стерилизира со пареа и непропустлива за бактерии после склопувањето


ТИП ED - Опрема што се чисти само со суво чистење

ED Класа I
затворена опрема што се чисти само со суво чистење, без расклопување

ED Класа II
Затворена или отворена опрема што се чисти само со суво чистење и мора да се расклопи

 

Сертификациска шема (PDF)

EHEDG сертифицирани логоа