Тренинг и едукација

Сертифицирани обуканти

Како доказ за своето соодветно знаење во однос на клучните поенти на хигиенскиот дизајн, подолу наведените обуканти успешно го положиле стандардизираниот испит на крајот на EHEDG тренинзите што се наведени подолу

No news available.